Jenny Rita logo  
i Jenny-Ritas ånd  
 
 

Velkommen til Jenny-Ritas nettsted

9. august 2006 fylte seniorforsker Jenny-Rita Næss 70 år. Etter til sammen trettiåtte år som konservator ved Arkeologisk avdeling ved Stavanger museum, deretter førstekonservator/ førsteamanuensis, underdirektør, konstituert/ fungerende direktør, og til sist seniorforsker ved Arkeologisk museum i Stavanger, er hun gått av for aldersgrensen. Det er et langt akademisk lerret som er blitt fylt med intenst faglig engasjement, pågangsmot og arbeidsglede.

Nettstedet

Venner og tidligere kolleger har gitt et nettsted i hennes navn, jenny-rita.org, til fortsatt kontakt, dialog og utfoldelse. Målet med nettstedet er – i Jenny-Ritas ånd – at det til enhver tid skal være nyskapende. Et nettsted er et utradisjonelt skriftsted, og helt i Jenny-Rita Næss ånd, ukonvensjonell, hemningsløs, tøylesløs og fri for alle bånd, fantasifull, annerledes og provoserende. Ja, rett og slett: UNDERGROUND! Det betyr frihet som kan provosere og utfordre det etablerte.

Nettstedet kan brukes av alle som ønsker å kommunisere med Jenny-Rita Næss og andre likesinnede. På nettstedet skal det ligge manuskripter med forskjellige faglige bidrag innen forskning, formidling, historikk, kulturminnevern, undervisning, museum, kultur, kjønnsrelasjoner og nye aktuelle temaer. (Vær obs på at nettet ikke er privat).
Konseptet innebærer å kunne skrive noe som er lystbetonet, og som vi brenner for, noe som vi ikke ville få publisert andre steder, men som har faglig begrunnelse, forutsetninger og gjerne referanser. Formen skal være fri: tekst, bilder, kunst, forskning, essay, dikt osv. Det er ikke begrenset omfang på bidragene.

Det kan tenkes at nettstedet kan brukes som første publiseringssted for et nytt arbeid, en ny idé, noe vi vil ha raskt ut, noe vi holder på med, og der vi ønsker kommentarer fra forskersamfunnet tidlig i skriveprosessen. Derfor er nettstedet ikke et ferdig avsluttet prosjekt. Tanken er at det kontinuerlig skal kunne brukes til publisering av utradisjonelle manuskripter innen emnet arkeologi i bred forstand. Vi håper mange vil benytte seg av muligheten i årene som kommer.

Det pågår for tiden en diskusjon om nettpublisering skal anerkjennes vitenskapelig på linje med papirpublisering i tidsskrifter og bøker. Dette skjer blant annet i forbindelse med den nye finansieringsordning av universiteter og høyskoler innen sektorene forskning og formidling, og innebærer at en del av finansieringen er avhengig av publisering og formidling innen gitte kvalitetssikrede rammer. Per dags dato er ikke diskusjonen avsluttet, og nettpublisering er ikke en anerkjent publiseringsform. På dette området ser vi imidlertid optimistisk framover.

 


Hovedperson og initiativtakere