Jenny Rita logo  
i  J e n n y-R i t a s   å n d

 

 

 

 
 Tilbake
 
TAKK!

Forfatterne har gjort det mulig å fylle nettstedet med et festskrift og på den måten vise betydningen, inspirasjonen og støtten som Jenny-Rita Næss har vært for fake breitling watches mange kolleger og venner. Siden dette er et privat initiativ, ble gaven overrakt til Jenny-Rita Næss på en tilstelning 2. september 2006. Realisering av festen ville ikke vært mulig uten hjelp fra Nina Elisabeth Ingebretsen, Marianne Nitter, Ragnhild Sjurseike, og Federico Silva. Federico Silva og hans to swiss hublot venner, Lazaro Salem og Justin Kroop, sto for det kunstneriske innslag med klassisk gitar og sang.

Jane Floor og Kerem Floor tilbød seg å lage nettstedet. Dette er vi spesielt glade, for de kjenner Jenny-Rita Næss og replica rolex arkeologimiljøet. At de bor i Stavanger, vil også lette drift og vedlikehold.

En varm takk til alle som har sluttet opp med bidrag! En helt spesiell takk til de mange som har støttet økonomisk slik at nettstedet er hublot replica watches blitt realisert (se nedenfor). Av praktiske grunner har det vært begrenset hvor mange vi har kunnet inkludere, og selvsagt har tilfeldigheter spilt inn. Dersom du ønsker å være bidragsyter til nettstedet, vil du bli inkludert på listen. Det koster 250 kr, og det er aldri for sent å melde seg på.

Grete Lillehammer og Lotte Selsing
Redaktører og initiativtakere
Stavanger den 20. august 2006

Nettstedet har kunnet realiseres pga. etableringsbidrag gitt av følgende personer:
Liv Bakka
Åse Brit Bakke
Birgitta Berglund
Tore Bjørgo
Per Blystad
Jan Brendalsmo
Gro Anita Bårdseth
Arne Emil Christensen
Tone Gjertrud Daasvand
Liv Helga Dommasnes
Erica Maria Trash Engelstad
Jane Floor
Kerem Floor
Oddveig Foldøy
Monica Pedersen Forfang
Ingrid Fuglestvedt
Berit Gjerland
Kerstin Griffin
Lil Gustavson
Jacob Hafver
Tom Harald Haraldsen
Tove Hjørungdal
Ellen Høigård Hofseth
Per Øyvind Hovland
Roy Annar Høibo
Nina Elisabeth Ingebretsen
Bjørn Ingvaldsen
Mette Iversen
Kristian Jansen
Arne B. Johansen
Kirsten Voigt Juhl
Ingrid Jørgensen
Marit Kalela-Brundin
Gitte Kjeldsen
Else Johansen Kleppe
Arne J. Larsen
Arne Emil Lidén
Arnvid Lillehammer
Grete Lillehammer
Inga Lundström
Bente Magnus
Gro Mandt
Irmelin Martens
Bjørn Myhre
Lise Nordenborg Myhre
Lillan Myrvold

Odmund Møllerop
Marianne Nitter
Signe Elisabeth Nygaard
Arnfrid Opedal
Lisbeth Prøsch-Danielsen
Perry Rolfsen
Anne Marie Rosted
Paula Utigard Sandvik
Solveig Sandvik
Berit Sellevold
Lotte Selsing
Anne Berit Skeie
Bergljot Solberg
Anne J. Stalsberg
Eldrid Straume
Terje Tvei
Imger Helene Vibe-Müller t
Stig Welinder
Synnøve Vinsrygg
Erik Wishman
Thurid Wishman