Jenny Rita logo  
i  J e n n y-R i t a s   å n d
 

Tilbake

 
 

Gi oss i dag...

BENTE MAGNUS

 

Abstract
Dette er en vev av frie assosiasjoner om hvor viktig korn og brød var som grunnlag for makt i folkevandringstid og senere, utløst av synet av en brødstykke på fortauet. Assosiasjonene smetter i vei gjennom runeinnskrifter, sagaens fortellinger og Eddadikt, pluss 1800-tallets poesi, men teksten er for en stor del et resultat av lange samtaler med min venn Dr. Ann-Marie Hansson i Stockholm. Det foreligger også en versjon av teksten med alle referanser.  

 

Give us this day our daily bread
This is a string of free associations about the importance of cereals and bread as a base for power in the Migration Period and further, triggered off by the sight of a large piece of loaf lying on the pavement. The associations wind their way through Runic inscriptions, stories from the sagas and verses from the older Edda, plus 19th century poetry, but the text is largely due to several long conversations with my friend Dr. Ann-Marie Hansson in Stockholm. A version of the text with all the references does exist.
 
Bente Magnus, Saltmätarg.6, SE-11160 Stockholm, Sweden.
Telephone: 0046 705402252. E-mail: bente.magnus@comhem.se

 

 

 

Trykk her for å hente opp artikkelen