Jenny Rita logo  
i  J e n n y-R i t a s   å n d
 

Tilbake

 
 

Tankespinn: Vevsverd og gamle plansjer - møter med Lorange
Siv Kristoffersen
Engelsk tittel: Encounters with Lorange

Siv Kristoffersen, Arkeologisk museum i Stavanger, P.O.Box 478, N-4002 Stavanger, Norway. Telephone: (+47) 51846000. E-mail: esk@ark.museum.no

Key words: Research history, Anders Lorange and his private collection, weaving battens, traditions.

Trykk her for hente opp artikkelen